• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Сторінка психолога

Шкільний психолог і його основні функції.

У функції шкільного психолога входить: психологічна діагностика; корекційно-розвивальна робота; консультування батьків і вчителів; психологічне просвітництво; участь в педрадах і батьківських зборах; участь в наборі першокласників; психологічна профілактика. Психологічна діагностика включає в себе проведення фронтальних (групових) та індивідуальних обстежень учнів за допомогою спеціальних методик. Діагностика проводиться за попереднім запитом вчителів або батьків, а також з ініціативи психолога з дослідницькою або профілактичною метою. Психолог підбирає методику, спрямовану на вивчення здібностей, особливостей дитини (групи учнів). Це можуть бути методики, спрямовані на вивчення рівня розвитку уваги, мислення, пам'яті, емоційної сфери, особливостей особистості і взаємин з оточуючими. Також шкільний психолог використовує методики по вивченню характеру взаємодії вчителя і класу. Отримані дані дозволяють психологу будувати подальшу роботу: виділити учнів так званої "групи ризику", які потребують корекційних заняттях; підготувати рекомендації для вчителів і батьків. Корекційні заняття можуть бути індивідуальними і груповими. Психолог намагається скорегувати небажані особливості психічного розвитку дитини. Ці заняття можуть бути спрямовані як на розвиток пізнавальних процесів (пам'ять, увага, мислення), так і на рішення проблем в емоційно-вольовій сфері, в сфері спілкування, а також - самооцінки учнів. Шкільний психолог використовує вже існуючі програми занять, а також розробляє їх самостійно, враховуючи специфіку кожного конкретного випадку. Заняття включають в себе різноманітні вправи: розвиваючі, ігрові та інші завдання - залежно від поставлених цілей і віку школярів. Консультування батьків і вчителів - це робота за конкретним запитом. Психолог знайомить батьків або вчителів з результатами діагностики, дає певний прогноз, попереджає про те, які труднощі можуть у майбутньому виникнути у школяра в навчанні і спілкуванні; при цьому спільно виробляються рекомендації щодо вирішення проблем і ефективної взаємодії зі школярем. Психологічна просвіта полягає в тому, щоб знайомити вчителів і батьків з основними закономірностями і умовами сприятливого психічного розвитку дитини. Просвіта здійснюється в ході консультування, виступів на педагогічних радах і батьківських зборах. Одним із завдань психолога є складання програми співбесіди з майбутніми першокласниками, проведення тієї частини співбесіди, яка стосується психологічних аспектів готовності дитини до школи (рівень розвитку довільності, наявність мотивації навчання, рівень розвитку мислення). Психолог також дає рекомендації батькам майбутніх першокласників. Всі перераховані вище функції шкільного психолога дозволяють дотримуватися в школі психологічних умов, необхідних для повноцінного психічного розвитку і формування особистості дитини, тобто, відповідають цілям психологічної профілактики. Робота шкільного психолога включає в себе і методичну частину. Психолог постійно працює з літературою, включаючи періодичні видання, щоб відслідковувати нові досягнення науки, поглиблювати свої теоретичні знання, знайомитися з новими методиками. Будь-який діагностичний прийом вимагає вміння обробки та узагальнення отриманих даних. Шкільний психолог перевіряє на практиці нові методики і знаходить найбільш оптимальні прийоми практичної роботи. Він намагається відбирати в шкільну бібліотеку літературу по психології з метою ознайомлення вчителів, батьків і учнів з психологією. У своїй діяльності практичний психолог керується Законом України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Положенням про психологічну службу в системі освіти України” та іншими законодавчими актами в галузі освіти. Практичний психолог дотримується Конвенції про права дитини та положень Етичного кодексу психолога.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi